Vis rapport for

Medlemspleie fortsatt i fokus

Ved utgangen av 2023 hadde Næringsforeningen nådd en medlemsmasse på 1219 bedrifter, en økning på 15 medlemsbedrifter fra året før. Av disse var 106 nye medlemmer som hadde meldt seg inn i løpet av 2023, en økning fra 98 året før.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2023 hadde Næringsforeningen nådd en medlemsmasse på 1219 bedrifter, en økning på 15 medlemsbedrifter fra året før. Av disse var 106 nye medlemmer som hadde meldt seg inn i løpet av 2023, en økning fra 98 året før. 

Totalt har 124 medlemsbedrifter av ulike årsaker avsluttet medlemskapet med virkning fra 01.01.2024. Prosentvis gir dette en churn-rate på 11,08%, en merkbar økning fra 2022 (8,3%). Bedrifter melder seg ut av ulike årsaker, bla økonomi, opplevd nytteverdi, lite tid til å delta på arrangementer, fusjoner og konkurser. Målet for 2024 er en churn-rate på 7 %.

66 prosent av våre medlemsbedrifter kategoriseres som små, dvs består av 1-10 ansatte. Tar vi også med segmentet under 50 ansatte, så utgjør dette hele 90 prosent av medlemsmassen.  

Les mer

Medlemmer pr 31.12.2023 - fordelt på størrelse (i prosent)

Medlemskontingent-inntekter 

Kontingentinntektene nådde i 2023 en ny milepæl. De endte på kr 7.866 000,- mot budsjett kr 7 500 000,-  

Kontingentinntekter utgjør ca 35 % av foreningens totale omsetning. Og gir en snittpris per medlem på ca kr 6 500,-. 

Budsjettet for 2024 er kr 7 986 000,- 

Annonse-inntekter

SPENN  

Årets fire utgaver hadde annonseinntekter på kr. 1 173 480,- mot budsjett på 1 054 500,-  

Nyhetsbrev 

For å kompensere for to mindre utgaver av Spenn med annonser, så innførte vi salg av annonser i våre nyhetsbrev. Dette er blitt en attraktiv annonseplass etter vi innførte den muligheten.  

Totale inntekter på nyhetsbrevet endte på kr. 148 750,- mot budsjett kr 154 250,-  

Nettside 

På vår nye nettside er det lagt opp til flere annonseringsmuligheter. Her oppnådde vi et salg på kr.248 450,- mot budsjett kr 214 500,-  

Mål for medlemsrekruttering i 2024 

Det er satt et mål om å nå 1200 medlemmer mot slutten av 2024  

Med et medlemstall på 1094 pr 31.12.20223, hensyntatt 125 utmeldinger, medfører dette at ny-rekruttering må ligge på minimum 106 nye medlemmer for 2024.  

Les mer

Inntekter

Inntekter fra medlemskontingenter 2022

Keymetric Icon
0 mill

Andre aktiviteter innenfor salg og marked 

Frokostmøte nye medlemmer 

Dette avholdes to ganger i året, og gir nye medlemmer siste året en god mulighet til å presentere seg for de andre medlemmene, salgspitch på tre minutter. Det deltar cirka 20 nye medlemsbedrifter hver gang på disse møtene, og det blir både god stemning, høyt engasjement og gjøres business mellom de fremmøtte. 

B2B Næringslivsfrokost 

Det ble gjennomført 6 slike møter i 2023. Dette er et arrangement tilsvarende «Frokostmøte for nye medlemmer». Det er dokumentert god butikk mellom deltakere i etterkant av arrangementene.   

Medlemsundersøkelse 

Høsten 2023 gjennomførte vår medlemsbedrift, Moment Analyse AS, en medlemstilfredshetsundersøkelse for Næringsforeningen. Med en svarprosent på ca 40 %, dvs over 452 bedrifter, fikk vi svar på hva vi er gode på og hva vi kan bli enda bedre på og prioritere fremover. 

Noen av hovedfunnene var: 

 • Totaltilfredsheten med Næringsforeningen er på det høyeste nivået siden første måling. 
 • Næringsforeningen oppleves som samlende, med positiv tilbakemelding på folkene, møteplassene og arrangementene. 
 • Andelen medlemmer som har vært med i over fem år øker. 
 • Nettverksbygging/mingling har vært den viktigste årsaken for medlemskap, men kompetanseheving har blitt viktigere. 
 • 75,2% av medlemmene har hatt kontakt med Næringsforeningen det siste året, med tilfredshet på rundt 79,9 poeng. 
 • Andelen som ønsker mer oppfølging er høyeste siden første måling, spesielt blant A-kunder. 
 • Flere deltar på flere arrangementer, men andelen som ikke deltar er stabil. Økt ønske om tema innenfor bygg og anlegg. 
 • Miljø og bærekraft nevnes hyppigst, mens næringspolitikk har hatt størst økning siden 2022. 
 • Nyhetsbrev er fortsatt viktigste kanal, men andre kanaler øker i bruk. SPENN-lesertall øker og har høyest tilfredshet. 

Hovedsamarbeidspartnere 

Næringsforeningen hadde ved utgangen av tolv hovedsamarbeidspartnere. Disse bedriftene er svært viktige i både den strategiske og økonomiske utviklingen av Næringsforeningen. 

Følgende avtaler ble inngått i 2023:

 • Gumpengruppen forlenget avtalen med 2 nye år
 • Bouvet inngikk fra 01.07.23 ny samarbeidsavtale

Partnerne har et eget program («årshjul») med aktiviteter for partnerne.

Back to Top