Vis rapport for

Årsregnskap 2023

Her finner du Næringsforeningens årsregnskap for 2023.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, årsregnskap 2023

Revisjonsberetning 2023

Back to Top