Vis rapport for

Næringsforeningens årsrapport

2022

2022

Styreleder har ordet

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Om oss
Strategi

Ny strategi for 2023-2025

Ressursgrupper

Våre faglige støttespillere

Marked

Passerte 1200 medlemmer

Kommunikasjon

En aktiv stemme for næringslivet

Næringspolitisk arbeid

Et dramatisk næringspolitisk år

Møteplassen

Høy aktivitet og stor bredde

Våre prosjekter

Nye satsinger gir resultater

Samarbeidsrelasjoner

Sammen gjør vi Sørlandet sterkere

Handelskammervirksomhet

2022

Årsregnskap

2022
Back to Top