Vis rapport for

Høy aktivitet og stor bredde på møteplassen

Vi gikk inn i 2022 med strenge pandemirestriksjoner og flere planlagte arrangementer ble gjennomført digitalt eller avlyst.

Til tross for et rolig Q1 på arrangement, ble det gjennomført 83 arrangementer med totalt 4000 deltakere gjennom året.

Fra Q2 kunne vi endelig invitere til fysiske møteplasser og tilby relevante arrangementer, både faglig og sosialt. Vi har jobbet for å tilby flere faglig spisset arrangementer som favner flere av medlemmenes sektorer.

Fokuset vårt på kompetanseheving innenfor ulike næringer har resultert i flere kurssamlinger. Blant annet har vi gjennomført kurs innen bærekraft, eksport og digital markedsføring.

I tillegg har vi lagt til rette for flere sosiale møteplasser, også etter arbeidstid, for å være tilgjengelige for flere på uformelle arenaer.

Fra sommeren gjennomførte vi flere større arrangementer som sommerminglingen under Sommerbris, speeddating for 40 bedrifter, WiB sitt 5-års jubileum og hagefesten. Over 700 mennesker kom på årets hagefest, som grunnet dårlig vær ble flyttet til telt i tresse i siste liten.

Vi har vært medarrangør på flere store konferanser gjennom året, blant annet Sørlandets energikonferanse, Skagerrak Business Summit, Byutviklingskonferansen, Norges Bank seminaret, Techpoint, Sør-dagen og Agdermøtet.

Vår store julemingling ble holdt både i Kristiansand og i Lillesand.

I Kristiansand presenterte vi økonomisk rapport i samarbeid med Sparebanken Sør og avholdt vårt tradisjonsrike lotteri.

Back to Top