Vis rapport for

Næringsforeningens årsrapport

2021

2021

Styreleder har ordet

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Om oss
2021-2023

Næringsforeningens strategi

Ressursgrupper

De faglige støttespillerne

Salg og marked

Fokus på medlemspleie

Kommunikasjon

De gode historiene

Næringspolitisk arbeid

Samferdsel, korona og byutvikling

Møteplassen

Smittevern, digitalisering og kjærkomne treff

Våre prosjekter

Utenforskap, bærekraft og innovasjon

Samarbeidsrelasjoner

Sammen gjør vi Sørlandet sterkere

Handelskammervirksomhet

Årsregnskap 2021

Back to Top