Vis rapport for

Vår strategi for 2021-2023

Næringsforeningen sender årlig ut en større medlemsundersøkelse til alle våre medlemmer.

Undersøkelsen vi sendte ut i 2021 fikk rekordmange svar, og danner et godt grunnlag å jobbe videre med i vårt arbeid overfor medlemmene og i vårt strategiarbeid. Næringsforeningen kjørte en bred strategiprosess høsten 2020, som danner grunnlaget for vår strategi fra 2021-2023. Høsten 2021 kjørte vi dermed en intern strategiprosess i administrasjonen for å jobbe fram konkrete tiltak og mål for 2022, som svarer opp til vår hovedstrategi. Vi har også sett på mulige, nye inntektsmuligheter for foreningen.

Vår visjon er: Norges mest attraktive bo- og næringsregion

Næringsforeningen skal jobbe med følgende fire hovedområder i 2021-2023:

Grønn omstilling av regionen

Styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet.

Bærekraftig by- og regionutvikling

Sikre et attraktivt bo- og arbeidsmarked å bo og investere gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur.

Morgendagens arbeidsliv

Være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft. Beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen.

Attraktiv møtearena for næringslivet

Det naturlige stedet for næringslivet i Agder og møtes for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B.

Se strategien vår for 2021-2023 her!

Back to Top