Vis rapport for

Næringsforeningens årsrapport

2023

Styreleder har ordet

Jubileumsåret 2023

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Om oss
Strategi

Strategi for 2023-2025

Ressursgrupper

Våre faglige støttespillere

Marked

Medlemspleie fortsatt i fokus

Kommunikasjon

Økt synlighet for Næringsforeningen

Næringspolitisk arbeid

Dyrtid også for næringslivet 

Møteplassen

Et aktivt jubileumsår

Våre prosjekter

Vellykkede satsinger

Samarbeidsrelasjoner

Våre samarbeidsrelasjoner

Handelskammervirksomhet

2023

Årsregnskap

2023
Back to Top