Vis rapport for

Vår strategi for 2023-2025

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være en motor for vekst og utvikling i regionen, og være en pådriver for å skape Norges mest attraktive bo- og næringsregion.

Strategi 2023-2025

Næringsforeningens strategi for 2023-2025 baserer seg på 600 innspill fra medlemmer, ressursgrupper, hovedsamarbeidspartnere og NiKRs styre. Foreningens strategi for inneværende periode beskrives på dette dokumentet, med vekt på to hovedområder:

  • Hvordan kan vi skape nye og flere arbeidsplasser på Sørlandet, slik at vi sikrer økonomisk vekst, tilgang til kompetanse og konkurransekraft for landsdelen?
  • Hvordan kan vi øke attraktiviteten til Sørlandet som arbeidsregion? Hvordan kan vi påvirke omdømmet og skape flere sterke positive assosiasjoner enn kun sol og sommer?

Back to Top