Vis rapport for

Næringsforeningens årsrapport

2020

2020

Styreleder har ordet

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Om oss
2021-2023

Næringsforeningens strategi

Ressursgrupper

Våre faglige støttespillere

Salg og marked

Rekordmange medlemmer

Kommunikasjon

Historier fra landsdelens næringsliv

Næringspolitisk arbeid

Korona satte dagsorden

Møteplassen

Et uforutsigbart år

Våre prosjekter

Bærekraft, inkludering og innovasjon

Samarbeidsrelasjoner

Sammen er vi sterke

Handelskammervirksomhet

Årsregnskap

Back to Top