Vis rapport for

God medlemsvekst tross korona

Næringsforeningen vokser stadig, og ved utgangen av 2020 hadde foreningen rekordhøyt antall medlemmer.

Salgsteamet

Salgsarbeidet har i 2020 vært ledet av Odd-Arild Skonhoft, og salgsteamet har ellers bestått av Lotte Blom van der Male samt Gunnar Kulia angående medlemsrekruttering og oppfølgning i Lillesand.

I tillegg er Anne Marit Thomassen en del av salgsteamet hva angår annonsesalg til næringslivsmagasinet Spenn.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 1115 medlemmer, som er 5 medlemmer mer enn målet som var 1110.

I løpet av 2020 fikk vi 186 nye medlemmer til foreningen mot 142 i 2019.

Det har vært et frafall på 125 medlemsbedrifter og med 186 nye medlemsbedrifter, gir dette en netto vekst på 61 medlemmer.

67,3 prosent av våre medlemsbedrifter kategoriseres som små. Tar vi med segmentet under 50 ansatte totalt sett, så utgjør dette hele 91,7 prosent av medlemsmassen.

Les mer

Medlemmer pr 31.12.2020 - fordelt på størrelse (i prosent)

Medlemsvekst 2020 - fordelt på størrelse

Mål medlemsrekruttering 2021

Målet for 2021 er å nå 1150 medlemmer. Men vel så viktig som vekst, er å redusere churn-raten (frafallsprosenten) fra 11 %  i 2020 til 7 % i 2021.

Medlemskontingent-inntekter

Totale medlemskontingenter i 2020 utgjorde kr 6.017.750,- som er all time high! Dette utgjør 44 % av foreningens totale omsetning. Og gir en snittpris per medlem på ca kr 5.397,-.

Tilsvarende tall for 2019 var kr 5.968.500,-, snittpris kr 5.680,-. Målet for 2021 er kr 6.2 mill.

Les mer

Inntekter

Inntekter fra medlemskontingenter 2020

Keymetric Icon
0 mill

Andre aktiviteter innenfor salg og marked

Frokostmøte nye medlemmer

Dette avholdes to ganger i året, og gir nye medlemmer en god mulighet til å presentere seg for de andre medlemmene. Det deltar cirka 30 nye medlemsbedrifter hver gang på disse møtene, og det blir både god stemning, høyt engasjement og gjøres business mellom de fremmøte.

B2B Næringslivsfrokost

Som et nytt konsept i 2020 startet vi opp en møteserie for eksisterende medlemmer tilsvarende «Frokostmøte nye medlemmer». Første møte hadde vi i september som ble fulltegnet raskt og med venteliste. Dette er et konsept som vi nå har kjørt 3 ganger, med stor suksess da bedrifter får tre minutter presentasjon på scenen for øvrige deltakerbedrifter. Det er dokumentert god butikk mellom deltakere i etterkant av arrangementene.

Hovedsamarbeidspartnere

Næringsforeningen hadde pr 31.12.20 elleve hovedsamarbeidspartnere. Disse bedriftene er svært viktige i både den strategiske og økonomiske utviklingen av Næringsforeningen.

I løpet av 2020 har følgende utvikling skjedd:

 • Storform AS og Best Event AS er blitt nye samarbeidspartnere
 • Samarbeidsavtalen med Fundament AS utløp
 • Følgende har forlenget avtalen med Næringsforeningen i 2020
  • Qualified Solutions Sørlandet AS (Qualified Professionals)
  • Gumpen Gruppen
  • Bouvet AS
  • DNB
  • Returkraft

Øvrige partnere forlenget avtalen i 2019.

Det er utarbeidet et eget program («årshjul») med aktiviteter for partnerne. Dessverre ble 2020 preget av flere avlyste partneraktiviteter grunnet pandemien.

Vi har involvert partnerne i stor grad i vårt strategiarbeid i 2020 i samarbeid med våre ressursgrupper.

Back to Top