Vis rapport for

Historier fra landsdelens næringsliv

Sosiale medier, podcast og SPENN har preget Næringsforeningens kommunikasjonsarbeid i 2020.

Næringsvett

I løpet av 2020 publiserte vi 16 episoder av Næringsvett. I podkasten tar vi for oss det som rører seg i næringslivet på Sørlandet, og forteller om dette på en lettbeint og informativ måte. Programledere i Næringsvett er Margrethe Saga og Ingrid Michalsen. I løpet av året har Roar Osmundsen hatt flere gjesteopptredener som programleder. Blant gjestene i 2020 finner vi olje- og energiminister Tina Bru og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Også Næringsvett lot seg prege av koronapandemien, og vi har hatt besøk av flere representanter fra ulike deler av næringslivet som har fortalt hvordan dette påvirker dem. Vi har også snakket med psykologer og forskere om hvordan folk flest påvirkes av hjemmekontor, og Erik Dale ga oss gode tips til hvordan ledere kan håndtere en krise best mulig. Yrkesfag, bærekraft og mangfold har vært andre temaer i 2020-sesongen.

Her kan du høre på Næringsvett!

Sosiale medier

Næringsforeningen er til stede på Facebook, LinkedIn og Instagram. Vi har stort fokus på sosiale medier, og fra utgangen av 2019 til desember 2020 har den prosentvise veksten i antall følgere sett slik ut:

– Facebook: 9 prosent

– LinkedIn: 186 prosent

– Instagram: 14 prosent

Særlig har vi arbeidet med vår LinkedIn-side, noe vi ser av veksten i antall følgere.

SPENN

Næringslivsmagasinet SPENN kommer ut seks ganger i året. Flere av utgavene ble preget av koronapandemien, og vi tok for oss temaer som innovasjon i krise, en annerledes reiselivssommer og fremtidens arbeidsliv. Omstilling i olje- og energibransjen, flere i arbeid og generasjonsskifte i bedrifter var også blant hovedtemaene dette året.

Det er 07 Media som trykker SPENN. Designer er Lyche Design, ved Irene Lyche.

SPENN har i 2020 et opplag på 6700 eksemplarer, og gir oss svært god synlighet. Det er også et populært magasin å annonsere i.

Magasinet er god medlemspleie, og vi bruker dette til å løfte frem de gode og positive historiene om det som skjer i næringslivet på Sørlandet, noe som er en del av Næringsforeningens strategi.

SPENN – kostnad- og inntektsoversikt:

Annonseinntekter for SPENN i 2020 ble totalt kr 1.459.410,-. Ut fra slik året ble, med tøffere situasjon hos medlemsbedriftene, justerte vi tidlig ned budsjettet til kr 225.000,- pr blad, dvs totalt kr 1.350.000,- for året.

Kostnader summert for hele året er kr 800.368,-. Det viser et overskudd før personalkost på SPENN på kr 659.042,-. Dette er ca kr 100.000,- ned fra 2020, men et tilfredsstillende resultat på et papirbasert magasin. Dette viser at næringslivet ser SPENN som et attraktivt sted å markedsføre seg. Bladet er lest av anslagsvis 15.000 pr utgave, holder høy redaksjonell kvalitet og treffer næringslivet veldig bra.

Medieoppslag

Næringsforeningen har vært synlige i mediebildet i 2020, særlig gjennom første del av korona-perioden fra mars til mai/juni. Næringspolitisk leder, Roar Osmundsen, ble intervjuet i et oppslag på Dagsrevyen i samme sak som et av våre medlemmer, Tapas-Tone. Vi hadde en rekke utspill knyttet til innvirkningene av koronakrisen på medlemsbedriftene, behovet for ulike støtteordninger og redningspakker, både i NRK Sørlandet og i Fædrelandsvennen.  I tillegg fikk vi god dekning i FVN og i andre lokalaviser rundt etableringen av Næringsalliansen. Andre presseoppslag verdt å nevne: Statsrådbesøk (Kjell-Ingolf Ropstad) på et av våre arrangement hos Glencore (presentasjon av statsbudsjettet, dekket av NRK Sørlandet og FVN). Større oppslag på behovet for økt likestilling og mangfold i næringslivet (FVN), viktigheten av å satse på søndagsåpne butikker i Kvadraturen i fellesferien, offshorehavn i Kongsgårdbukta, Regionhovedstad Kristiansand, batterifabrikk-etablering på Sørlandet, flytting av konteinerhavn fra Lagmannsholmen, samt satsingen på K14 og at Næringsforeningen selv skal inn som leietager i bygget.

Back to Top