Vis rapport for

Våre ressursgrupper

Ved utgangen av 2020 har Næringsforeningen syv ressursgrupper, som skal øke foreningens kunnskap innenfor de ulike næringene og bransjene, og fungere som en støtte for administrasjonen og styret i foreningen.

Ressursgruppenes oppgaver er blant annet å:

 • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens ståsted og utvikling
 • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens vekstpotensial (verdiskaping og arbeidsplasser)
 • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
 • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i Næringsforeningen
 • Presentere saker/temaer til Næringsforeningen sin administrasjon og SPENN
 • Foreslå aktuelle nyheter for Næringsforeningen sin hjemmeside

Ressursgruppene ledes av:

 • Infrastruktur og byutvikling: Jill Akselsen – JB Ugland Eiendom
 • Grønn omstilling: Linn Grøtberg – Miljøfyrtårn
 • Transport og Logistikk: Daniel Wigh – Elkem Carbon AS
 • Flere i arbeid: Hege Gabrielsen – PWC
 • Women In Business: Vibeke Holm Ruud  – Aquarama AS
 • Region Øst og Region Vest har ingen definerte ledere

Ressursgruppene opprettes av administrasjonen i Næringsforeningen. De skal fungere som tverrfaglige nettverk, med ressurspersoner innenfor ulike bransjer og geografiske områder.

Gruppene skal øke Næringsforeningens kunnskap innenfor de ulike næringene og bransjene, og fungere som en støtte for administrasjonen og styret i foreningen.

Det er næringspolitisk leder som har det overordnede ansvaret for ressursgruppene, mens ansvaret for de ulike gruppene er fordelt internt i administrasjonen.

Nye ressursgrupper

Næringsforeningen har i 2020 jobbet mye med ressursgruppene og sammensetningen av disse. Vi har også forsterket arbeidet med mandatene og laget et felles system for alle gruppene. I samarbeid med medlemmer har vi definert flere grupper som bør opprettes. I 2020 så gruppa Flere i arbeid dagens lys. Denne er opprettet for å fortsette arbeidet med Oppgaveutvalget i Kristiansand kommune, der utvalget kom med en rekke råd for hvordan flere som står utenfor arbeidslivet, kan bli inkludert i ordinære jobber.

Nytt av året er ei gruppe i Lillesand. Viktig siste år der har vært å få et bedre og mer strukturert samarbeid mellom kommunen og næringsaktørene. Videre har godt, koordinert samarbeid mellom Næringsforeningen, Håndverkerforeningen, Handelsstanden og Lillesand senter vært et tema. I tillegg kommer utvikling av parkeringshusløsning for Lillesand sentrum og utvikling av reiselivssatsing i Lillesand sammen med 20 representanter for næringen.

Til tross for kommunesammenslåingen har vi besluttet å fortsette gruppen i vest, for å ivareta interessene i de to gamle kommunene der. Det er særlig arbeidet med ny kommuneplan og erfaringer med ny kommune som har vært og blir viktig i 2021. I 2020 ble det blant annet gjennomført et større innspillsmøte i forbindelse med kommuneplanen med stort engasjement.

Gruppen for bærekraft skiftet i 2020 navn til Grønn omstilling. Bærekraftsmålene favner så bredt at det var behov for å stramme inn på hva gruppen skal jobbe med. Linn Grøtberg (Miljøfyrtårn) er ny leder, og det er ny sammensetning av øvrige medlemmer. Gruppen skal jobbe med å bidra til klima- og miljøansvar i bedriftene, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet i landsdelen.

Gruppene er viktige i det næringspolitiske arbeidet og gir for eksempel ulike perspektiver til samme sak som er viktig for arbeidet vi gjør politisk. De er svært viktige aktører å drøfte saker med og få fakta riktig i det vi arbeider med.

Wome in Business (WIB) kan se tilbake på et aktivt år, med både synlighet i mediesaker og mange folk på arrangementene. I mars hadde Fædrelandsvennen en stor sak om verdien i mangfold og flere kvinner i ledergrupper og styrerom i bedrifter på Sørlandet. Andre store saker i WIB i 2020:

Dette er WiBs støttespillere ved inngangen til 2021:

Back to Top