Vis rapport for

Vår strategi for 2021-2023

Næringsforeningen har kjørt en bred og involverende strategiprosess gjennom høsten 2020.

Vi startet med en større medlemsundersøkelse som ble sendt ut i september, og som mottok rekordmange svar. Deretter har vi invitert medlemmer inn til to åpne, digitale innspillsmøter, hvor vi har delt inn i mindre breakout-rooms og gitt medlemmer anledning til å kommentere på hvilke næringspolitiske saker de ønsker at Næringsforeningen skal engasjere seg i, hva som er de viktigste grunnene til at de selv er medlem i foreningen og hvilke av FNs bærekraftsmål de mener Næringsforeningen bør prioritere høyest.

Vi har kjørt egne strategi-workshops med våre hovedsamarbeidspartnere og våre ressursgrupper på Hotel Norge, og gjennomførte i november en egen strategisamling med styret i Næringsforeningen.

Vår visjon er: Norges mest attraktive bo- og næringsregion

Næringsforeningen skal jobbe med følgende fire hovedområder i 2021-2023:

Grønn omstilling av regionen

Styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet.

Bærekraftig by- og regionutvikling

Sikre et attraktivt bo- og arbeidsmarked å bo og investere i gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur.

Morgendagens arbeidsliv

Være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft. Beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen.

Attraktiv møtearena for næringslivet

Det naturlige stedet for næringslivet i Agder og møtes for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B.

Informasjon om vår strategi for 2021-2023 finner du her!

Back to Top