Vis rapport for

Dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen er en av landets største næringsforeninger, og ved utgangen av 2020 hadde vi 1115 medlemmer i regionen.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har røtter tilbake til 1848, da den het Christianssands Handelsforening og ble ledet av Hans Christian Garmann Johnsen. 156 år senere, i 2004, ble Industriforeningen og Kristiansand Handelsstandsforening fusjonert sammen og Næringsforeningen var et faktum.

Næringsforeningen har medlemmer fra Kvinesdal i vest til Tvedestrand i øst.

Fra årsskiftet 2020 overtok Næringsforeningen næringsforeningsarbeidet i Lillesand etter at et enstemmig styre i Lillesand Vekst besluttet å legge ned og overføre videre arbeid til Næringsforeningen.

Visjon

Vi skal bli Norges mest attraktive bo- og næringsregion.

Virksomhetsidé

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling samt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion.

Verdier

Pålitelig

Som betyr at vi er åpne, ærlige og til å stole på. Vi kan våre saker og baserer vårt arbeid og vår kommunikasjon på fakta fremfor synsing.

Samlende

Som betyr at vi er inkluderende og involverende. Vi lytter, mener, setter agendaen og staker ut kursen for å oppnå reell innflytelse med og for fellesskapet. Sammen står vi sterkere.

Handlekraftig

Som betyr at vi tar initiativ, er uredde, offensive og får ting gjort. Vi er ydmyke og stolte av vår rolle og vårt mandat, og er en synlig, tydelig og effektiv påvirker og pådriver i utviklingen av vår region.

Miljøfyrtårn

Næringsforeningen har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2015 og ble i 2018 resertifisert for 3 nye år.

Styret i 2020

Styret i Næringsforeningen består av ni medlemmer inkludert styreleder og nestleder. De velges av foreningens medlemmer. I tillegg er det en observatør fra de ansatte, valgt av administrasjonen.

Styret ved utgangen av 2020 består av:

 • Styreleder Helene Tønnessen (Bouvet)
 • Styremedlem Tom Chr. Bredesen (Skeie Eiendom AS)
 • Styremedlem Bernt Inge Øhrn (Survitec Maritime Protection)
 • Styremedlem Anne Fraser Brøvig (Hansen & Co AS)
 • Styremedlem Terje Jochumsen (Gumpens Auto AS)
 • Styremedlem Bernt Jørgen Stray (Kristiansand kommune)
 • Styremedlem Anniken B. Schjøtt (Kristiansand Dyrepark)
 • Styremedlem Anne Grethe Knudsen (Lillesands sparebank)
 • Styremedlem Kristin Wallevik (UiA Handelshøyskolen)
 • Observatør/styresekretær Anne Marit Thomassen

Administrasjonen 2020

Trond M. Backer overtok som administrerende direktør fra 1.1.2020 etter Ingrid Michalsen som var konstituert administrerende direktør fra 30.9.19 til 31.12.19.

Andre endringer i organisasjonen i 2020:

 • May B. Broughton sluttet i februar, etter 10 år i Næringsforeningen
 • Gunnar Kulia ble fra januar engasjert i en 40% stilling som prosjektleder for arbeidet i Lillesand
 • Lotte Blom van der Male ble fra januar ansatt som salgs- og markedskonsulent
 • Helena Frustøl har i perioden 1.3-31.8. vært trainee fra Trainee Sør som arrangementsansvarlig i Næringsforeningen. Fra 1.9. fikk Helena et halvt års engasjement som prosjektkoordinator, engasjementet er nå forlenget ut 2021
 • Ingrid Michalsen har fått ny stilling som leder for strategi og utvikling. Hun er også stedfortreder for administrerende direktør
 • Margrethe Saga har fått ny stilling som redaktør
 • Ingrid Høibo (arrangementsansvarlig) kom tilbake fra barselpermisjon 24.8
Back to Top