Vis rapport for

Styreleder har ordet

2020 - Året hvor nærhet og avstand fikk en ny betydning!

Året startet med alle piler oppover, aldri hadde Næringsforeningen i Kristiansandsregionen med sine over 1100 medlemmer vært større. Lillesand Vekst ble inkludert i foreningen og gjennom det var også medlemsmassen fordelt på et bredere geografisk nedslagsfelt. Ambisjonene og planene om å toppe aktivitetsnivået var lagt. Medlemmene skulle bli sett, fulgt opp og kjenne på enda større relevans av sitt medlemskap. Fylkessammenslåingen til et Agder, og et ganske så komplekst politisk klima i Kristiansand, stadfestet viktigheten av å fortsette arbeidet med å være en aktiv pådriver for å fremme næringslivets interesse i rollen som partipolitisk nøytral organisasjon. Ny administrerende direktør var på plass, og næringsforeningens administrasjon var rigget for å levere for sine medlemmer.

Så kom pandemien, og i starten var det vanskelig å ta innover seg hva dette egentlig ville bety for næringslivet. Hjemmekontor, nedstengte butikker og permitteringer kom i rekordfart. Vi hadde nok alle et håp om at det var en kort, midlertidig periode med unntakstilstand, og dugnadsånden ble trigget. Næringsforeningen var opptatt av å gå foran, ble raskt gode på smittevernprosedyrer og gjennomførte fysiske møter tilpasset de nye retningslinjene. Men for å være «nær» en så stor medlemsmasse skalerte dette dårlig, og i likhet med resten av samfunnet måtte derfor nye digitale løsninger på plass.

Medlemsbedriftene trengte mer enn noen gang støtte, hjelp, håp og kunnskap for å holde hjulene i gang. Det var derfor ikke aktuelt at Næringsforeningen skulle permittere sine ansatte. Løsningene ble et stort antall webinarer, podkastepisoder og nye konsepter som møteserien PULS. På den måten kunne Næringsforeningen være tilgjengelige for sine medlemmer, på tross av begrensningene med fysisk tilstedeværelse.

Det viste seg at pandemien også medførte nye muligheter. Eksempelvis ønsket utenriksminister Ine Eriksen Søreide innspill fra næringslivet på Sørlandet. Da ble det satt opp et digitalt møte hvor det var mulig å stille spørsmål direkte til statsråden fra hjemmekontorene. Et møtepunkt som tidligere var forbeholdt utvalgte næringslivsledere ble tilgjengeliggjort for alle, og var du forhindret fra å delta på tidspunktet det ble gjennomført, har du fortsatt muligheten til å se det i opptak.

Våre gode tradisjoner på samarbeid, hvor det er kort vei og nært samspill mellom det offentlige, politiske og næringslivet i Agder, har vært viktig for å stå sterkere sammen i en vanskelig tid. Økt samarbeid ble også forsterket gjennom etablering av Næringsalliansen. Alliansen består av 8 ulike næringsforeninger og næringshager med målsetning om å jobbe sammen om felles regionale næringspolitiske saker og styrking av merkevaren Agder/Sørlandet.

Strategiprosessen måtte også jobbes frem på en ny måte. Digitale innspillsrunder bidro til at våre medlemmer fra hele regionen enkelt og effektivt kunne være med på prosessen med å sette retningen for de neste tre årene. For å strekke oss etter visjonen vår om å være Norges mest attraktive bo- og næringsregion ble det enighet om at følgende fire målsetninger skal prioriteres i tiden fremover:

  • Grønn omstilling av regionen
  • Bærekraftig by- og regionutvikling
  • Morgendagens arbeidsliv
  • Attraktiv møtearena for næringslivet

Den nye strategien er knyttet tett opp til FNs bærekraftmål.

På slutten av året ønsket vi å gi medlemmene en ekstra opplevelse, og vi fikk gleden av å samle 200 medlemmer i Kilden. Gjensynsgleden ved å kunne se hverandre var stor, og den første digitale «Økonomisk rapport» for Agder ble lansert.

Året har uten tvil vært svært spesielt og det har vært krevende å motivere seg for dugnad over uker, måneder og nå år, både for oss som enkeltpersoner, bedrifter, næringsliv og region. Men det har også vist oss at vi har store omstillingsevner og muligheter gjennom økt samarbeid og bruk av ny teknologi. Det ble ingen hagefest i 2020, men mange nye digitale møteplasser for næringslivet ble etablert. Verdien av å møtes kan ikke erstattes av teknologi, så vi håper at vi kan øke aktiviteten på fysiske treffpunkt fremover. Vi vil stå på for fullt og være til stede for våre medlemmer både fysisk og digitalt. Sier som Ole Brumm; Ja takk, begge deler!

Back to Top