Vis rapport for

Et uforutsigbart år

Til tross for lockdown og smitteverntiltak gjennomførte Næringsforeningen 80 arrangementer med cirka 5500 deltakere totalt i 2020. Dette er både digitale og fysiske møter.

38 av disse arrangementene var webinarer med rundt 3 600 deltagere og vi holdt 42 fysiske arrangementer med til sammen rundt 1 900 deltagere.

Arrangementsleder Ingrid S. Høibo kom tilbake fra svangerskapspermisjon i august 2020. Helena Frustøl ivaretok arrangementsledelsen fra vikar May B. Broughton i tidsrommet februar til august.

I februar var vi medarrangør på Olje- og Energikonferansen.

I starten av mars valgte vi, på grunn av koronasituasjonen, å utsette alle planlagte arrangementer. For å møte et uttrykt informasjonsbehov fra medlemmene opprettet vi nye løsninger i form av digitale foredrag som webinarer.

Tema på webinarene har utviklet seg i takt med informasjonsbehovet. Det startet med et ønske om å gi informasjon om rettslige spørsmål, støtteordninger og likviditetsstyring, og videre utviklet seg til informasjon for å tilpasse den digitale hverdagen i form av blant annet markedsføring, cybersikkerhet og gode videomøter. Selv om webinarene i starten ikke bidro til særlig relasjonsbygging medlemmene seg imellom, har vi opplevd å styrke relasjonen mellom medlemmene og Næringsforeningen.

Vi har brukt mye tid på å opparbeide nye digitale løsninger, utvikle nytt dagsaktuelt innhold og for å legge til rette til gjeldende smittevernregler ettersom de endret seg i takt med smitte. Vi hadde hele tiden kontakt med kommuneoverlege og andre for å sikre at vi hadde trygge rammer under de fysiske møtene.

Tirsdag 19. mai startet vi igjen med fysiske arrangement etter 10 uker med webinarer.

De få «lommene» som har vært igjennom 2020 der vi har hatt mulighet til å møtes fysisk har vi utnyttet og vi har utover høsten hatt både større konferanser og mindre mingle og fagarrangement til stor glede for de medlemmene som har deltatt.

Speed-dating i Dyreparken lot seg gjennomføre og vi samlet 50 personer i til relasjonsbygging og b2b salg i september. Det ble dokumentert flere forretninger mellom deltakerbedriftene og undersøkelser viser at dette er et populært arrangement.

Vi fikk også muligheten til å by inn våre medlemmer til juleavslutning for næringslivet i Kilden i desember. Her fikk man utdelt personlige matposer som man kunne nyte mens man fikk høre vakre toner fra Ingebjørg Brattland, det ble gjennomgang av Næringsforeningens egen økonomiske rapport, og vi hadde vårt populære julelotteri med mer.

Dessverre har flere av våre faste arrangementer som Hagefesten og byutviklingskonferansen blitt avlyst eller flyttet på. En del av de planlagte fagarrangementene måtte også flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen, vi fikk derfor noe tid til å utvikle arrangementsstrategien for 2021-2023. Denne strategien er basert på Næringsforeningens visjon, verdier og løfter og skal bidra til å gi oss en enda tydeligere posisjon som profesjonell møtearrangør og kursholder.

Utvikling i antall deltakere på arrangementer

Back to Top