Vis rapport for

Handelskammervirksomhet

Kristiansand Chamber of Commerce er 1 av 14 handelskamre i Norge.

De norske handelskamrene er en del av et internasjonalt nettverk av handelskamre. Vi hjelper bedriftene ut i verden ved å ha et internasjonalt fokus.

Agder er en av Norges største eksportregioner. Vi bistår våre medlemsbedrifter innen internasjonal handel. Det kan være utstedelse av et tollpass for midlertidig eksport av varer, yrkesutstyr eller lignende. Bedriftene sparer både tid og penger ved å benytte ATA Carnet, som det bare er handelskammeret som utsteder.

Situasjonen med covid-19 har absolutt påvirket handelskammeret ved at det har vært mindre reising med yrkesutstyr og vareprøver ut av landet i 2020. Vi har kun utstedt 1/3 del av de ATA carnet-ene som vi pleier pr. år. I 2020 ble det utstedt 11 ATA carnet totalt. ATA carnet er et tollpass for midlertidig utførsel av varer. Omsetningen på ATA carnet tjenesten i 2020 ble 63 000,- Vi har også merket en nedgang i sertifisering av eksport dokumenter som vi relaterer til Covid-19 situasjonen. Vi har sertifisert 1650 dokumenter, omsetningen for 2020 ble på litt over 1,3 millioner.

Tjenestene gir gode inntekter til foreningen og utgjør ca 10 % av omsetningen til Næringsforeningen.

Er det sertifisering av eksportdokumenter du trenger kan vi tilby onlinetjenesten essCert.

Back to Top