Vis rapport for

Et aktivt jubileumsår

I løpet av 2023 har vi arrangert over 100 arrangementer, samlet over 5500 deltakere og arbeidet kontinuerlig for å være en attraktiv møteplass for våre medlemmer og skape relevante B2B-arenaer på tvers av bransjer.

Vi har gjennomført flere bedriftsbesøk hos medlemsbedrifter som blant annet Fædrelandsvennen, Returkraft og Jens Eide. Etter sommeren arrangerte vi flere store begivenheter, inkludert speeddating for 45 bedrifter i Dyreparken og den årlige hagefesten på Festningsvollen, som trakk 700 deltakere.

I tillegg til egne arrangementer, har vi vært medarrangører på åtte store konferanser, deriblant Techpoint, Sørlandets Energikonferanse og Skagerrak Business Summit. Samtidig har vi fokusert på å styrke kompetansehevingen ved å tilby kurs i blant annet styrearbeid, miljøfyrtårn og mangfolds- og inkluderingskompetanse.

Høydepunktet dette året var feiringen av Næringsforeningens 175-årsjubileum. Denne markerte vi med en minneverdig fest i Kilden, hvor medlemmene ble tatt med på en reise gjennom næringslivets historie de siste 175 årene. Gjennom en rekke spennende arrangementer og initiativer markerte vi jubileumsåret. Vi retter en dyp takk til alle som bidro til å gjøre denne kvelden så minneverdig og innholdsrik.

Back to Top