Vis rapport for

Handelskammervirksomhet

Kristiansand handelskammer (Chamber of Commerce) er en del av Næringsforeningen, og vi er 1 av 14 handelskamre i Norge.

De norske handelskamrene er en del av et internasjonalt nettverk av handelskamre. Vi hjelper bedriftene ut i verden ved å ha et internasjonalt fokus. 

Agder er en av Norges største eksportregioner. Vi bistår medlemsbedrifter innen internasjonal handel. Det kan være utstedelse av tollpass for midlertidig eksport av varer, yrkesutstyr eller lignende. Bedriftene sparer både tid og penger ved å benytte ATA Carnet, som det bare er handelskammeret som utsteder. 

ATA carnet er et tollpass for midlertidig utførsel av varer. Det har vært utstedt 36 ATA carnet i 2023, en reduksjon på 2 carneter fra 2022. ATA carnet gjenspeiler reisevirksomheten til messer og oppdrag i utlandet, og under Covid-19 årene i 2020 og 2021 var det betydelig lavere reisevirksomhet med dette formålet i næringslivet. Økningen i utstedte ATA carnet fra 2021 hvor vi utstedte 15 carneter til 2022 og nå til 2023 er et signal om at denne reisevirksomheten er tilbake på samme nivå som før Covid-19. Omsetningen på ATA carnet tjenesten i 2023 ble 223 000,- Omsetning på sertifisering av eksport dokumenter i 2023 ble på 1 680 000,- Vi sertifiserte 2 042 dokumenter for våre handelskammerkunder i 2023, en økning på 466 dokumenter fra året før. Mye er relatert til en stor kunde og et stort prosjekt, og er derfor forventet å falle noe i 2024.  

Tjenestene er viktig for foreningens inntekter, og utgjør i år ca 9% prosent av årsomsetningen. 

Handelskammeret er gjennom ICC et sertifisert handelskammer i den såkalte ICC Chain. Det hever seriøsiteten og kvaliteten på tjenesten. Alle dokumenter som sendes gjennom vårt system essCert er sporbare, og kan for alle som søker dem opp via en QR kode eller en nettadresse spores tilbake til utsteder, som er Kristiansand handelskammer. På denne måten kan ikke dokumentene forfalskes. 

Back to Top