Vis rapport for

Jubileumsåret 2023

Vi har lagt et fantastisk jubileumsår bak oss. I 2023 feiret Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 175 år.

175-årsjubileet ble markert med en storstilt festaften i Kilden teater- og konserthus, hvor over 600 personer var tilstede. Hele regionen var representert, offentlig sektor og frivilligheten, privatpersoner og næringsdrivende. Og vi fikk se og høre historien om en region som har vokst seg sterk gjennom mange enkeltpersoners innsats og risikovilje. Om bedrifter med lange historiske røtter og om nystartede grundere. Morsomme øyeblikk, tankevekkende refleksjoner og nesten ubegripelige muligheter. Mange i salen fikk en øyeåpner om hvilket «gull» som skapes i næringslivet her i Agder.

Jeg, og flere med meg, sitter igjen med en ekstra stolthet etter dette jubileumsåret. Det er ingen grunn til å ikle oss en ubegrunnet beskjedenhet, for Sørlandet skjuler ikke lenger en hemmelighet. Vi står frem som et stolt sørlandsk næringsliv, og snakker med «utestemme» om hvem vi er og hva vi skaper.

Vi har vist at regionen kan samle seg om viktige saker og være synlige i den nasjonale debatten. Strømsaken, for mer rettferdige strømpriser over hele landet, ble for alvor satt på dagsorden gjennom et tett samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Næringsalliansen og Næringsforeningen i Stavanger. Vi står foran store investeringer innen fornybarsektoren. Viktige saker som havvindetableringer, utvikling av Lagmannsholmen og byvekstavtale vil prege regionens attraktivitet fremover. Nyskapingen Styreportalen bidrar til å øke synligheten av profesjonelle styrekandidater i regionen. Ved utgangen av 2023 var det over 400 registrerte kandidater.

Det er viktig for næringslivet med kommuner som tilbyr gode tjenester. De kommunene er attraktive å bo i. For å skape dette er store fagmiljøer avgjørende. At Kristiansand består som en storkommune, styrker regionhovedstaden og motoren for regionen.

Viktigst av alt er treffstedet Næringsforeningen tilbyr for næringslivet i Agder.  Våre 1200 medlemsbedrifter er vår første prioritet, og vi jobber hver dag med å skape gode møteplasser og arenaer for diskusjon, samhandling og relasjonsbygging. I tillegg skal vi utvikle og bygge regionen. Agder står samlet for å lykkes med ambisiøse prosjekter og fremtidens næringer. Sammen skal vi skape Norges beste bo- og arbeidsregion!

Back to Top