Vis rapport for

Styreleder har ordet

2021 – Økt digitalt arbeidsliv, stor gjensynsglede på havnefesten og fortsatt pandemi.

Vi hadde et håp om at pandemien ikke skulle prege året, men når vi ser tilbake har vi passert nok et år med store begrensninger og ikke den friheten vi hadde ønsket oss. Pandemien tok fra oss mye, men det har også vært en lærerik tid. Vi har vist at vi ikke bare kan og vil gjøre ting på en ny måte. Når vi må, klarer vi omstillingen og endringen i rekordfart! Det gir håp og motivasjon for jobben vi står ovenfor med å skape nye arbeidsplasser og ikke minst endringene som må til for å ta bedre vare på kloden vår.

I likhet med våre medlemmer har det å ta i bruk teknologi og finne andre måter å jobbe på vært en viktig del av utviklingen av Næringsforeningen. Digitalisering, kreativitet og endringskompetanse ble utfordret og forsterket. Takket være Næringsforeningen sitt svært dyktige team, økte medlemstilfredsheten til tross for mange begrensninger og perioder med store restriksjoner. En iherdig innsats, beundringsverdig utholdenhet og teft for å se etter nye løsninger har ført til et innholdsrikt år med gode aktiviteter for våre medlemmer. Flere hundre teams møter er gjennomført som medlemspleie, PULS-sendinger og webinarer, for å nevne noe.

Ikke minst har IT sikkerheten til foreningen også fått et betydelig løft i løpet av året.

Digitaliseringen har tatt et kvantesprang i hele samfunnet gjennom koronatiden, og teknologien er blitt sentral på en helt annen måte i næringslivet. I tillegg til teknologien er det helt nødvendig at vi som enkeltpersoner, bedrifter og ikke minst som en landsdel, jobber sammen. Menneskene og samarbeid er fortsatt helt avgjørende for å lykkes. Et av de viktigste initiativene gjennom året er det regionale samarbeidsprosjektet- Flere i arbeid. Bedrifter i regi av Næringsforeningen, Kristiansand kommune, Agder Fylkeskommune, NAV og frivillige organisasjoner jobber sammen med en felles målsetning om å bidra til at flere kommer og blir i arbeid. Vi er også stolte av at Næringsforeningen nå kan titulere seg som sertifisert i Likestilt arbeidsliv. En slik forpliktelse er også en forutsetning for å oppnå målet om å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft.

Teknologi kan hjelp og løse mye, men en ting som absolutt ikke er det samme digitalt er fest. Årets høydepunkt var uten tvil at vi klarte å gjennomføre en fysisk sommerfest. Havna ble rigget om til en flott arena for å samle nesten 500 personer til «havnefest». Strålende vær, stor gjensynsglede og en etterlengtet pause fra isolasjon og hjemmekontor. Ekstra hyggelig var det å presentere sterke kandidater til årets- bedrift, unge ledere og initiativ. Gratulerer til vinnerne Gunn Marit Schjetne, kontorleder og partner hos KPMG, som «Årets unge leder». Årets bedrift Hennig Olsen Is og årets initiativ vinner, konferansen Techpoint.

Det å løfte frem enkeltpersoner og bedrifter som kan stå som gode eksempler og inspirasjon for andre er et viktig bidrag for å komme nærmere visjonen vår om å være Norges mest attraktive bo- og næringsregion. For å strekke oss etter visjonen har medlemmene definert og prioritert følgende 4 hovedområder:

  • Grønn omstilling av regionen
  • Bærekraftig by- og regionutvikling
  • Morgendagens arbeidsliv
  • Attraktiv møtearena for næringslivet

Strategien er knyttet tett opp til FNs bærekrafts mål. Dette er ikke arbeid vi har gjort oss ferdige med i 2021, men vi har kommet godt i gang.

Gjennom vår rolle som partipolitisk nøytral pådriver, skal vi bidra til de beste rammevilkårene og videre vekst i næringslivet i Agder. Vi er i sterk konkurranse for å ta posisjoner og bli prioritert på landsbasis. Strukturert og faktabasert arbeid for å sørge for fremgang i store saker som er viktig for hele eller deler av næringslivet er et viktig arbeid for medlemmene våre, samtidig som vi skal sørge for at bransjer og alle de ulike geografiske delene får en god utvikling.

Derfor er det gledelig å se at Lillesandsbedriftene finner seg godt til rette som en del av næringsforeningen. Med nesten 90 medlemsbedrifter fra Lillesand og en egen ressursgruppe- Region Øst ser det ut som vi har funnet en modell hvor vi sammen kan være en sterk landsdel, samtidig som vi legger til rette for å være en aktiv medspiller for det som skjer lokalt i de ulike delene av regionen.

Hvis alle på Sørlandet viser hva Sørlandet kan, kommer vi lengre. Klarer vi å få det frem også utenfor regionen vil vi vinne enda flere konkurranser om kloke hoder og fremtidige arbeidsplasser til landsdelen. Jeg oppfordrer derfor hver og en av dere til å fremsnakke et annet medlem minst en gang i året! Det vil gi over 1100 positive omtaler om bedrifter eller enkeltpersoner hvert år, og hvem vet – kanskje du til og med kjenner til 2 personer eller bedrifter som imponerer, inspirerer og kan løftes frem?

Back to Top