Vis rapport for

Historier fra landsdelens næringsliv

Ny nettside, synlighet i sosiale medier og SPENN har preget kommunikasjonsarbeidet i 2021.

SPENN

Næringslivsmagasinet SPENN kommer ut seks ganger i året, og gir et innblikk i hva som rører seg i næringslivet i landsdelen.

Hovedtemaene i SPENN gjennom 2021 var mangfold i arbeidslivet, kompetansebehovet i landsdelen og det å skape sin egen arbeidsplass, i tillegg til viktigheten av kulturbygging i organisasjoner, bærekraft og fremtidsutsikter for næringslivet.

I 2021 har 07 Media hatt ansvaret for å trykke SPENN. Høsten 2021 gjennomførte vi en anbudsrunde for trykk fra 2022, og det var Synkron Media som vant denne. De overtar dermed trykkingen av SPENN fra 1. 1. 2022.

Designer er Lyche Design, ved Irene Lyche og fotograf er Erling Slyngstad-Hægeland.

Dette året gjorde vi et redesign av magasinet, en oppussing av eksisterende design, og nummer 3-2021 var første utgave i ny drakt. Vi har også blant annet opprettet en ny spalte kalt ”Gründeren” for å løfte frem flere spennende oppstartselskaper.

SPENN har i 2021 et opplag på 6300 eksemplarer, og gir oss svært god synlighet. Det er også et populært magasin å annonsere i.

Magasinet er god medlemspleie, og vi bruker dette til å løfte frem de gode og positive historiene om det som skjer i næringslivet på Sørlandet, noe som er en del av Næringsforeningens strategi.

SPENN – kostnad- og inntektsoversikt:

Annonseinntekter for SPENN i 2021 ble totalt kr 1.434.400,-. Budsjettet var kr. 1.350.000,-, tilsvarende kr 225.000,- pr blad.

Kostnader for SPENN i 2021 ble totalt kr. 814.180,- mot budsjett på kr 792.000,-

Dette gir et overskudd før personalkost på SPENN på kr 620.220,-, som er ca kr 62.000,- over budsjett.

Næringslivet ser SPENN som et attraktivt sted å markedsføre seg, og medlemsundersøkelsen viser at bladet holder høy redaksjonell kvalitet, leses av beslutningstakere og at det treffer næringslivet veldig bra med sitt innhold.

Næringsvett

I løpet av 2021 har vi publisert 7 episoder av podcasten Næringsvett.

Vi startet med «Batterikappløpet» med gjest Stina Torjesen ved UiA. I episoden forteller Torjesen ved UiA hvorfor det er så mye oppmerksomhet rundt batterier om dagen. Tanken her var å gjøre en stor, men litt tørr og kjedelig, sak forståelig for folk flest, noe som er den generelle tanken bak Næringsvett.

Videre hadde vi besøk av UiA-rektor Sunniva Whittaker som fortalte om hvordan UiA-ansatte ble stjerner på YouTube, og vi lagde episoden «Arbeid for alle?» hvor Jørgen Johansen fortalte om hvor vanskelig det kan være å komme inn på arbeidsmarkedet når man sitter i rullestol.

Rundt valget lanserte vi to politiske episoder:

Først hadde vi besøk av Ingunn Foss (H) og Kari Henriksen (Ap) om tiden før valget, deretter to av våre nye representanter på Agderbenken: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Gro-Anita Mykjåland (SP).

I høst spilte vi inn en episode om hverdagsøknomi med Magne Gundersen fra Luksusfellen, før Elisabeth Grieg avsluttet sesongen med å fortelle om hvorfor hun mener toppledere bør være synlig i den offentlige debatten.

Her kan du høre Næringsvett!

Sosiale medier

Næringsforeningen er til stede på Facebook, LinkedIn og Instagram. Vi har stort fokus på sosiale medier, og fra utgangen av 2020 til desember 2021 har den prosentvise veksten i antall følgere sett slik ut:

– Facebook: 6 prosent

– LinkedIn: 30 prosent

– Instagram: 7, 3 prosent

Gjennom året har vi jobbet hardt for å holde våre kanaler levende, og vi ser en jevn økning. Mest økning i antall følgere har vår LinkedIn-side.

Ny nettside

Gjennom hele 2021 har vi arbeidet med en ny nettside. Det er Dcode som har designet og utviklet siden, som ble lansert i starten av 2022.

Næringsforeningen i media

Næringsforeningen har vært synlige i mediebildet også gjennom 2021. Vi har blant annet uttalt oss i saker om koronamidler til næringslivet, saksbehandlingstid på byggesaker, Gartnerløkka-utbygging og om kraftoverskuddet i Agder og behovet for ny infrastruktur rundt kraft. I tillegg fikk vi oppslag rundt et utspill om debattklima i bystyret i Kristiansand, oppmerksomhet rundt vårt arbeid for å få flere ut i jobb og vi har hatt flere kronikker og innlegg knyttet til blant annet byutvikling og byvekstavtale.

Back to Top