Vis rapport for

Medlemspleie i fokus

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 1161 medlemmer, som er 11 medlemmer mer enn målet som var 1150.

Salgsteamet

Salgsarbeidet har i 2021 vært ledet av Odd-Arild Skonhoft, og salgsteamet har ellers bestått av Lotte Blom van der Male samt Gunnar Kulia angående medlemsrekruttering og oppfølgning i Lillesand.

I tillegg er Anne Marit Thomassen en del av salgsteamet hva angår annonsesalg til våre ulike kanaler samt næringslivsmagasinet Spenn.

Medlemsutvikling

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 1161 medlemmer, som er 11 medlemmer mer enn målet som var 1150.

I løpet av 2021 fikk vi 144 nye medlemmer til foreningen mot 186 i 2020.

85 % av nye medlemmer kom innenfor D-segmentet, dvs 1-10 ansatte.

Det har vært et frafall på 98 medlemsbedrifter mot 125 i 2020, og med 144 nye medlemsbedrifter, gir dette en netto vekst på 46 medlemmer.

67 prosent av våre medlemsbedrifter kategoriseres som små. Tar vi med segmentet under 50 ansatte totalt sett, så utgjør dette hele 90 prosent av medlemsmassen.

Les mer

Medlemmer pr 31.12.2021 - fordelt på størrelse (i prosent)

Medlemsvekst 2021 - fordelt på størrelse (i antall)

Mål medlemsrekruttering 2021

Det er satt et mål om å øke medlemsantallet til 1175 ved utgangen av 2022. Med en medlemstall på 1063 pr 01.02.2022, hensyntatt 98 utmeldinger i 2021, medfører dette at nyrekruttering må ligge på minimum 112 nye medlemmer for 2022.

Medlemskontingent-inntekter

Totale medlemskontingenter i 2020 utgjorde kr 6.5 millioner utgjør 40 % av foreningens totale omsetning. Og gir en snittpris per medlem på ca kr 5.600,-.

Tilsvarende tall for 2020 var kr 6,02 mill med snittpris kr 5.397,-. Målet for 2021 er kr 6.2 mill.

Les mer

Inntekter

Inntekter fra medlemskontingenter 2021

Keymetric Icon
0 mill

Medlemspleie

Med et frafall på 98 medlemsbedrifter i 2021, gir dette en churn-rate (frafallsprosent) på 8,5 % målt i forhold til antallet pr 31.12.21. Målet var å redusere det fra 11 % i 2020 til 7 %, det klarte vi ikke helt.

Samtidig ble det igangsatt en stor og strukturert aktivitet med oppfølgingsmøter mot medlemsbedriftene. Hovedmålet er å gjøre medlemmene enda mer fornøyd og skape større verdi til medlemskapet. Det er viktig for Næringsforeningen å nå ut til medlemsbedriftene med hvem vi faktisk er og hva vi faktisk jobber for og hvordan medlemmene kan benytte oss. Resultatene av dette arbeidet, som fortsetter med uforminsket styrke, vil vi forhåpentligvis se i 2022 og inn i 2023, at vi beholder større andel av medlemsbedriftene og at de ser at det kun er sammen vi gjør Sørlandet sterkere!

Målet for churn-rate opprettholdes på 7 % i 2022.

Andre aktiviteter innenfor salg og marked

Frokostmøte nye medlemmer

Dette avholdes to ganger i året, og gir nye medlemmer siste året en god mulighet til å presentere seg for de andre medlemmene, salgspitch på tre minutter. Det deltar cirka 20 nye medlemsbedrifter hver gang på disse møtene, og det blir både god stemning, høyt engasjement og gjøres business mellom de fremmøte.

B2B Næringslivsfrokost

Det ble gjennomført fire slike møter i 2021. Dette er et arrangement tilsvarende «Frokostmøte for nye medlemmer» . Det er dokumentert god butikk mellom deltakere i etterkant av arrangementene.

Medlemsundersøkelse

Høsten 2021 gjennomførte vår medlemsbedrift, Moment Analyse AS, en medlemtilfredshetsundersøkelse for Næringsforeningen. Med en svarprosent på 40, dvs over 400 bedrifter, fikk vi svar på hva vi er gode på og hva vi kan bli enda bedre på og prioritere fremover.

Noen av hovedfunnene var:

 • Totaltilfredsheten totalt er på 70,1 poeng (av 100), dette vurderes som «Bra».
 • For medlemmer som har deltatt på mer enn 5 arrangementer i 2021, er tallet på hele 83,9 poeng.
 • Særlig nye medlemmer oppgir nettverksbygging og mingling som en viktig årsak for medlemskapet.
 • Tilfredsheten med handelskammertjenesten er veldig bra, og tjenesten oppnår 81,4 poeng (11,4 poeng mer enn ved forrige undersøkelse).
 • Nye medlemmer er tilfreds med mottakelsen, og scoren har gått opp med 12,2 poeng fra 2020 til 81,6 poeng.
 • 69,1 prosent av respondentene har hatt kontakt med Næringsforeningen det siste året.
 • Nesten 1 av 5 medlemmer ønsker mer oppfølging.
 • 9 av 10 finner informasjon om arrangementer og møter via nyhetsbrev.

Hovedsamarbeidspartnere

Næringsforeningen hadde pr 31.12.21 elleve hovedsamarbeidspartnere. Disse bedriftene er svært viktige i både den strategiske og økonomiske utviklingen av Næringsforeningen.

I løpet av 2021 har følgende utvikling skjedd:

 • Gumpen Gruppen har forlenget avtalen med 2 nye år
 • Bouvet forlenget avtalen med 2 nye år
 • Kruse Smith avsluttet sitt partnerskap 31.12.2021

Fra 01.01.2022 er det signert to nye partnere, Aider og National Oilwell (NOV) slik at vi fra nyttår er 12 hovedsamarbeidspartnere.

Partnerne har et eget program («årshjul») med aktiviteter for partnerne. Dessverre ble 2021 preget av noen avlyste partneraktiviteter grunnet pandemien.

Ved utgangen av 2021 var dette våre hovedsamarbeidspartnere:

Back to Top