Vis rapport for

Nok et uforutsigbart år

Vi startet året med store ambisjoner og et ønske om at pandemien ikke skulle skyggelegge møteplassen i 2021.

Til tross for at det viste seg at vi igjen måtte forholde oss til restriksjoner og gjeldende smittevernstiltak gjennomførte Næringsforeningen over 100 arrangementer totalt i 2021, med over 3000 deltakere. Noen av disse var digitale, andre fysiske, alt etter hvilke smitteverntiltak som var gjeldende der og da.

Kunnskap om digitale arrangementer fra året før gjorde oss rustet til å sette opp digitale kurs, «live» sendinger, webinarer og digitalspeedate for WIB i tillegg til de fysiske arrangementene.

Det ble viktig å samles fysisk i de periodene det var lettelser i restriksjonene, og det var viktig for oss å legge til rette for fysiske møteplasser der det var mulig slik at våre medlemmer fikk et sted å møtes ansikt til ansikt.

For å nå ut til bredden av våre medlemmer har vi hatt stor variasjon i temaer og form for å møte de ulike behovene for kunnskap og nettverk. Vi har blant annet holdt kurs innen bærekraft, salg og kommunikasjon, med svært god oppslutning hos medlemsbedriftene. Vi har også hatt digitale sendinger og møter i ulik form om dagsaktuelle temaer.

Fra sommeren og et stykke utover høsten ble det større lettelser som gjorde det mulig for oss å gjennomføre de større nettverksarrangementene våre som sommerminglingen på Kristiansand kongressenter, Hagefest og speeddating i Dyreparken. Hagefesten ble i 2021 gjort om til havnefest, og vi var svært glade for at restriksjonene i august gjorde det mulig å samle 500 mennesker til fest i Kristiansand havn.

Gjennom året har vi fått gode tilbakemeldinger på at vi har valgt å arrangere fysiske møter så langt det lar seg gjøre, da dette er noe medlemmene har satt pris på i en tid som har vært annerledes og tøff for mange.

Vi har vært medarrangør på flere store konferanser gjennom året, blant annet Techpoint, Norges Bank seminaret, Global Impact og Topplederforum.

Vårt store julearrangement måtte avlyses på grunn av økt smittetrykk, men ble holdt som en digital sending. Her presenterte vi Økonomisk Rapport i samarbeid med Sparebanken Sør, inviterte ulike gjester og avholdt vårt tradisjonsrike lotteri.

Back to Top