Vis rapport for

Handelskammervirksomhet

Kristiansand Chamber of Commerce er 1 av 14 handelskamre i Norge.

De norske handelskamrene er en del av et internasjonalt nettverk av handelskamre. Vi hjelper bedriftene ut i verden ved å ha et internasjonalt fokus.

Agder er en av Norges største eksportregioner. Vi bistår medlemsbedrifter innen internasjonal handel. Det kan være utstedelse av tollpass for midlertidig eksport av varer, yrkesutstyr eller lignende. Bedriftene sparer både tid og penger ved å benytte ATA Carnet, som det bare er handelskammeret som utsteder.

Situasjonen med Covid-19 har også påvirket reisevirksomheten med ATA carnet i 2021. Det har vært utstedt 15 ATA carnet i 2021, 4 mer enn i 2020. ATA carnet er et tollpass for midlertidig utførsel av varer. Omsetningen på ATA carnet tjenesten i 2021 ble 153 600,- Omsetning på sertifisering av eksport dokumenter i 2021 ble på 1 280 000,- Vi sertifiserte 1 580 dokumenter for våre handelskammerkunder i 2021.

Tjenestene er viktig for foreningens inntekter, og utgjør i år 8-9 prosent av årsomsetningen.

Handelskammeret er gjennom ICC et sertifisert handelskammer i den såkalte ICC Chain. Det hever seriøsiteten og kvaliteten på tjenesten. Alle dokumenter som sendes gjennom vårt system essCert er sporbare, og kan for alle som søker dem opp via en QR kode eller en nettadresse spores tilbake til utsteder, som er Kristiansand handelskammer. På denne måten kan ikke dokumentene forfalskes.

Back to Top