Vis rapport for

Medlemspleie fortsatt i fokus

Næringsforeningen passerte for første gang 1200 medlemsbedrifter og endte året på 1204 medlemmer.

Markedsteamet

Markedsteamet har i 2022 bestått av markedsleder Odd-Arild Skonhoft, markedskonsulent Lotte Blom van der Male samt prosjektleder i Lillesand, Gunnar Kulia angående medlemsrekruttering og oppfølgning der.

I tillegg er Anne Marit Thomassen en del av markedsteamet hva angår annonsesalg til våre ulike kanaler samt næringslivsmagasinet Spenn.

Medlemsutvikling

Næringsforeningen passerte for første gang 1200 medlemsbedrifter og endte året på 1204 medlemmer. Målet for året var 1175, et mål som ble nådd allerede pr 30.9.22.

149 nye medlemmer meldte seg inn i 2022, mot 144 nye medlemmer i 2021.

Nettoveksten i medlemsmassen var på 44 medlemmer i 2022.

71 prosent av våre medlemsbedrifter kategoriseres som små, dvs består av 1-10 ansatte. Tar vi også med segmentet under 50 ansatte, så utgjør dette hele 93 prosent av medlemsmassen.

82 prosent av nye medlemmer kom innenfor D-segmentet, dvs 1-10 ansatte.

Totalt har 101 medlemmer av ulike årsaker avsluttet medlemskapet med virkning fra 01.01.2023. Dette er tilnærmet likt fra 2021. Prosentvis gir dette en churn-rate på 8,3 prosent, som er en nedgang fra 2021.

Målet for 2022 var en churn-rate på 7 prosent, noe vi da ikke nådde helt, men det nærmer seg.

Les mer

Medlemmer pr 31.12.2022 - fordelt på størrelse (i prosent)

Medlemskontingent-inntekter

Kontingentinntektene nådde i 2022 en ny milepæl. De passerte kr 7 mill. og endte på kr 7.023.990,-, mot budsjett kr 6.912.000,-.

Kontingentinntekter utgjør ca 40 % av foreningens totale omsetning. Og gir en snittpris per medlem på ca kr 5.830,-.

Tilsvarende tall for 2020 var kr 6,5 mill med snittpris ca kr 5.600,-.

Målet for 2023 er kr 7.5 mill.

Annonse-inntekter

SPENN 

Årets fire utgaver hadde annonseinntekter på kr 983.100,- mot budsjett kr 900.000,-.

Hensyntar man forhåndssolgte annonser gjennom partneravtalene, så er annonsesalget på kr 1.160.600,-.

Nyhetsbrev

For å kompensere for to mindre utgaver av Spenn med annonser, så innførte vi salg av annonser i våre nyhetsbrev. Dette er blitt en attraktiv annonseplass etter at vi innførte den muligheten.

Totale inntekter på nyhetsbrevet endte på kr 120.500,-. Det ble ambisiøst budsjettert med kr 150.000,-, men nyhetsbrevet kommer ikke i juli og kun halve desember, noe vi ikke hensyntok i budsjettet

Nettside

På vår nye nettside er det lagt opp til flere annonseringsmuligheter. Her oppnådde vi et salg på kr 146.500,- mot budsjett kr 138.000,-.

Mål for medlemsrekruttering i 2023

Det er satt et mål om å øke medlemsantallet til 1230 ved utgangen av 2023.

Med et medlemstall på 1204 pr 31.12.2022, hensyntatt 101 utmeldinger, medfører dette at ny-rekruttering må ligge på minimum 127 nye medlemmer for 2023.

Pr 1.4.2023 er det kommet til 54 nye medlemmer.

Flere bedrifter enn tidligere melder seg nå inn av seg selv uten at det har vært en pro-aktiv jobbing mot ny-rekruttering. Dette er en utvikling vi håper fortsetter og viser den posisjonen Næringsforeningen har fått og at flere ser på foreningen som et forretningsnettverk som fungerer godt og de ønsker å være med i.

Les mer

Inntekter

Inntekter fra medlemskontingenter 2022

Keymetric Icon
0 mill

Medlemspleie

Utmeldinger av Næringsforeningen er fortsatt en utfordring. Bedrifter melder seg ut av ulike årsaker, bl.a.

 • Økonomisk
 • Ser ikke nytteverdi
 • Har ikke tid og anledning til å delta på arrangementer
 • Sammenslåinger av selskaper
 • Konkurser

Det er viktig for Næringsforeningen å nå ut til medlemsbedriftene med hvem vi faktisk er og hva vi faktisk jobber for og hvordan medlemmene kan benytte oss.

Arbeidet med dette ble satt i en god struktur før 2022, og resultatene gjennom redusert churn-rate håper vi da vil gjenspeile den jobben vi gjør ut mot medlemmene.

Andre aktiviteter innenfor salg og marked

Frokostmøte nye medlemmer

Dette avholdes to ganger i året, og gir nye medlemmer siste året en god mulighet til å presentere seg for de andre medlemmene, salgspitch på tre minutter. Det deltar cirka 20 nye medlemsbedrifter hver gang på disse møtene, og det blir både god stemning, høyt engasjement og gjøres business mellom de fremmøtte.

B2B Næringslivsfrokost

Det ble gjennomført 6 slike møter i 2022. Dette er et arrangement tilsvarende «Frokostmøte for nye medlemmer» . Det er dokumentert god butikk mellom deltakere i etterkant av arrangementene.

Medlemsundersøkelse

Høsten 2022 gjennomførte vår medlemsbedrift, Moment Analyse AS, en medlemstilfredshetsundersøkelse for Næringsforeningen. Med en svarprosent på ca 47 prosent, dvs over 530 bedrifter, fikk vi svar på hva vi er gode på og hva vi kan bli enda bedre på og prioritere fremover.

Noen av hovedfunnene var:

 • Totaltilfredsheten totalt er på 69,7 poeng (av 100), dette vurderes som «Bra».
 • For medlemmer som har deltatt på mer enn 5 arrangementer i 2022, er tallet på hele 80,9 poeng.
 • Bank/finans-segmentet er de mest fornøyde medlemmene med 81,1 poeng!
 • Olje/gass/energi-medlemmene er de minst fornøyde, med svake 57,3 poeng
 • Medlemsbedriftene i Lillesand, totalt ca 100, er mer fornøyd enn snittet – med 75 poeng.
 • 3 av 4 medlemmer oppgir nettverksbygging og mingling som en viktig årsak for medlemskapet
 • Tematikk som medlemmene etterspør mest for Møteplassen vår er
  • Miljø og Bærekraft
  • Administrasjon, ledelse og styrearbeid
  • Kommunikasjon, markedsføring og salg
 • Vår verdi «Pålitelig» er den som scorer høyest av våre 3 verdier (Handlekraftig, Samlende og Pålitelig) med 78 poeng
 • Hele 94 prosent sier de får informasjon om/fra Næringsforeningen via nyhetsbrev

Hovedsamarbeidspartnere

Næringsforeningen hadde ved utgangen av tolv hovedsamarbeidspartnere. Disse bedriftene er svært viktige i både den strategiske og økonomiske utviklingen av Næringsforeningen.

Følgende avtaler ble inngått i 2022:

 • National Oilwell Varco (NOV) ble ny partner fra 1.1.2022
 • ASKO ble ny partner fra 1.1.2022
 • Aider ble ny partner fra 1.1.2022
 • Sparebanken Sør ble ny partner fra 1.10.22
 • Entelios inngikk fra 01.01.22 ny samarbeidsavtale
 • Advokatfirma Tofte inngikk fra 01.07.22 ny samarbeidsavtale
 • Qualified Professionals inngikk fra 1.10.22 ny samarbeidsavtale
 • Best Event forlenget avtalen med 2 nye år
 • Returkraft forlenget avtalen med 2 nye år
 • Telia/Phonero forlenget avtalen med 2 nye år

Partnerne har et eget program («årshjul») med aktiviteter for partnerne.

Back to Top