Vis rapport for

Våre ressursgrupper

Vi har opprettholdt alle ressursgruppene gjennom 2022 uten å starte nye. Gjennom året har gruppene arbeidet ut fra de mandatene de har hatt fra før, bare i oppdatert form. På vei inn i 2023 gjennomgår vi flere av disse for å vurdere behov for justeringer.

Gruppene har ulike karakter: Noen er rettet mot sak eller bransje, mens to har en geografisk rolle (Lillesand og vest i tidligere Søgne og Songdalen). Videre har vi to grupper som også fungerer som nettverk: Women in Business og U40.

I årsrapporten for 2022 trekker vi spesielt frem U40-nettverket. Dette arbeidet gikk fra en ressursgruppe, der målet var å løfte opp temaer relevant for aldersgruppen, til å bli et rent, betalt nettverk. Arbeidet har egne sponsorer/partnere som bidrar finansielt. Ved utgangen av 2022 var 200 medlemmer i sikte. Aktivitetsnivået er høyt. Utover å skape et nettverk som unge i næringslivet som ønsker å bli ledere, så er dette et kompetent miljø å bruke i egne undersøkelser i fremtiden, for å få viktige innspill.

Ressursgruppene våre i 2022

WiB

Flere i arbeid

Infrastruktur og byutvikling

Region Øst (Lillesand)

Region Vest

Transport og logistikk

Grønn omstilling

U40

Ressursgruppenes oppgaver er blant annet å:

  • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens ståsted og utvikling
  • Vurdere bransjens/fagfeltet/regionens vekstpotensial (verdiskaping og arbeidsplasser)
  • Foreslå tiltak, kontrollere gjennomføringen av foreslåtte tiltak
  • Lage forslag til aktuelle temaer for aktiviteter i Næringsforeningen
  • Presentere saker/temaer til Næringsforeningen sin administrasjon og SPENN
  • Foreslå aktuelle nyheter for Næringsforeningen sin hjemmeside

Gruppene skal øke Næringsforeningens kunnskap innenfor de ulike næringene og bransjene, og fungere som en støtte for administrasjonen og styret i foreningen.

Det er næringspolitisk leder som har det overordnede ansvaret for ressursgruppene, mens ansvaret for de ulike gruppene er fordelt internt i administrasjonen.

Back to Top