Vis rapport for

Vår strategi for 2023-2025

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen skal være en motor for vekst og utvikling i regionen, og være en pådriver for å skape Norges mest attraktive bo- og næringsregion.

Strategi 2023-2025

Gjennom høsten 2022 hentet vi inn over 600 innspill til vårt strategiarbeid, fra medlemmer, våre ressursgrupper, hovedsamarbeidspartnere, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og UiA. Denne prosessen har ledet ut i følgende strategi for perioden 2023 – 2025, med vekt på to hovedområder:

  • Hvordan kan vi skape nye og flere arbeidsplasser på Sørlandet, slik at vi sikrer økonomisk vekst, tilgang til kompetanse og konkurransekraft for landsdelen?
  • Hvordan kan vi øke attraktiviteten til Sørlandet som arbeidsregion? Hvordan kan vi påvirke omdømmet og skape flere sterke positive assosiasjoner enn kun sol og sommer?

Back to Top